Calcium Chloride - 氯化钙

化学式 : CaCl2
产地 : 中国; 越南
包装规格 : 25kg /袋(粉状); 50kg /袋(块状)
應用 : 在建筑化学品生产中用作增塑剂

产品简称

别名:氯化钙;氯化钙(II) 配方:CaCl2 外观:白色或无臭粉末或块状物。 规格:25kg /袋(粉状); 50kg /袋(块状) 产地:中国; 越南 分子量:110.98 g / mol 熔点:772℃ IUPAC ID:氯化钙 密度:2.15克/立方厘米 可以溶解于:水,乙酸,丙酮 氯化钙,由氯和钙构成,化学式为CaCl2。它是典型的离子型卤化物,室温为白色固体,其水溶液呈中性。应用於制冷设备所用的盐水、道路融冰剂和干燥剂等。因为它在空气中易吸水潮解[5],故无水氯化钙應在容器中密封储藏。氯化钙及其水合物和溶液在食品制造、建筑材料、医学和生物学等多个方面均有重要的应用价值。
描述
技术

别名:氯化钙;氯化钙(II)

配方:CaCl2

外观:白色或无臭粉末或块状物。

规格:25kg /袋(粉状); 50kg /袋(块状)

产地:中国; 越南

分子量:110.98 g / mol

熔点:772℃

IUPAC ID:氯化钙

密度:2.15克/立方厘米

可以溶解于:水,乙酸,丙酮

氯化钙,由氯和钙构成,化学式为CaCl2。它是典型的离子型卤化物,室温为白色固体,其水溶液呈中性。应用於制冷设备所用的盐水、道路融冰剂和干燥剂等。因为它在空气中易吸水潮解[5],故无水氯化钙應在容器中密封储藏。氯化钙及其水合物和溶液在食品制造、建筑材料、医学和生物学等多个方面均有重要的应用价值。

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: C4H11NO2
产地: 德国;马来西亚
包装规格: 225kg /桶
化学式: HCl
产地: 印度, 越南
包装规格: 30kg /桶
化学式: Ca(HCOO)2
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: H3BO3
产地: 美国
包装规格: 25kg /箱
化学式: Al2O3
产地: 日本
包装规格: 25kg /袋
化学式: (C3H5NO)n
产地: USA
包装规格: 25kg/bao
化学式: (C3H5NO)n
产地: Anh, Ý
包装规格: 25kg/bao
化学式: ZnSO4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: 不溶性基质
产地: 英国
包装规格: 25kg /袋

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung