Magie Sulphate

化学式 : MgSO4
产地 : Trung Quốc
包装规格 : 25kg/bao
應用 : Dùng trong thức ăn gia súc, thủy sản, xây dựng

产品简称

描述
技术
视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: NaHCO3
产地: 中国,美国,意大利
包装规格: 25kg /袋
化学式: H3NSO3
产地: 台湾/中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: CH2Cl2
产地: 日本;台湾
包装规格: 290kg /桶
化学式: C3H4O2
产地: 马来西亚
包装规格: 200kg /桶
化学式: C9H8K2O4
产地: Trung Quốc
包装规格: 25kg/ bao
化学式: (C3H5NO)n
产地: Anh, Ý
包装规格: 25kg/bao
化学式: C4H11NO2
产地: 德国;马来西亚
包装规格: 225kg /桶
化学式: RX-11 55% RẮN
产地: Hàn Quốc
包装规格: 1.100kg / IBC;230kg / thùng;bulk(21.000kg)
化学式: NaSCN
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: CoCO3
产地: Trung Quốc
包装规格: 25kg/Carton Fiber Drum

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung