Trichloroethylene - 三氯乙烯

化学式 : C2HCl3
产地 : 日本
包装规格 : 290kg /桶
應用 : 用作金属脱脂和羊毛及织物的干洗剂...

产品简称

英文名: Trichloroethylene 识别: 三氯乙烯 CAS号: 79-01-6 PubChem: 6575 性质: 化学式: C2HCl3 摩尔质量: 131.39 g•mol−1 外观: 無色液體 密度: 1.46 g/cm3 (液,20°C) 熔点: 200 K (−73 °C) 沸点: 360 K (87 °C) 溶解性(水): 0.1 g/100 mL,25°C 包装规格:290kg /桶 产地:日本 三氯乙烯是工業常用溶劑。它無色,有毒性、透明、粘性低、不燃燒、易揮發,具有芳香味的液體,對神經有麻醉作用。純三氯乙烯分解緩慢。當有紫外線照射三氯乙烯與氧氣混合物時,加速三氯乙烯分解。 應用 三氯乙烯主要用作金属脱脂和羊毛及织物的干洗剂。树脂、沥青、煤焦油、醋酸纤维素、硝化纤维素、橡胶和涂料等的溶剂。在医药上曾用作麻醉剂,农药上是合成一氯乙酸的原料。 三氯乙烯屬第一種有機溶劑。
描述
技术

英文名: Trichloroethylene

识别: 三氯乙烯

CAS: 79-01-6

PubChem: 6575

:

化学式: C2HCl3

质量: 131.39 g·mol−1

: 無色液體

密度: 1.46 g/cm3 (液,20°C)

熔点: 200 K (−73 °C)

沸点: 360 K (87 °C)

溶解性): 0.1 g/100 mL25°C

 

包装规格:290kg /

产地:日本

氯乙烯是工業常用溶劑。它無色,有毒性、透明、粘性低、不燃燒、易揮發,具有芳香味的液體,對神經麻醉作用。純三氯乙烯分解緩慢。當有紫外線照射三烯與氧氣混合物時,加速三氯乙烯分解

應用

氯乙烯主要用作金属脱脂和羊毛织物的干洗剂。树脂沥青煤焦油醋酸纤维素硝化纤维素橡胶和涂料等的。在医药上曾用作麻醉农药上是合成氯乙酸的原料。 氯乙烯屬第一種有機溶劑

视频
 
 
 
评论
你的评论

产品订单

化学式: CoO
产地: 比利时
包装规格: 25kg /桶
化学式: Na2Cr2O7
产地: 土耳其
包装规格: 25kg /袋
化学式: NaOH
产地: 日本/台湾
包装规格: 25kg /袋
化学式: NaClO3
产地: Trung Quốc, Ấn độ
包装规格: 25kg/bao
化学式: C6H8O7
产地: Trung Quốc
包装规格: 25kg/bao
化学式: Zn
产地: 韩国-韩国
包装规格: 50kg /桶
化学式: Na2SiO3
产地: 中文/越南语
包装规格: 300kg /桶
化学式: 2Na2O.SiO2.nH2O
产地: 韩国
包装规格: 25kg /袋
化学式: C7H8 (C6H5CH3)
产地: 新加坡,台湾,韩国,泰国。
包装规格: 179kg /桶
化学式: C6H4(CH3)2­

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung