Hydro Peroxide

FORMULA : H2O2
ORIGIN : Thái Lan/ Hàn Quốc
PACKING : 30kg/can
APPLICATION : Dùng cho xử lý

Short description

Description
Technical Data
Video
Comment
YOUR COMMENT

Other products

FORMULA: NaClO
ORIGIN: Vietnam
PACKING: 30-40kg/can
FORMULA: K2S2O8
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: H2SO4
ORIGIN: Vietnam/Thailan
PACKING: 40kg/can, 30 lit/can
FORMULA: CoCO3
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/Carton Fiber Drum
FORMULA: CnH2n+2
ORIGIN: India
PACKING: 170 kg/drum
FORMULA: Na4P2O7
ORIGIN: China
PACKING: 25 kg / bag
FORMULA: C3H6O
ORIGIN: Taiwan/Singapore
PACKING: 195kg/drum
FORMULA: CH3CH2OCS2K
ORIGIN: China/Europe
PACKING: 850 kg/wooden Box; 120 kg/drum
FORMULA: NH4OH
ORIGIN: Vietnam, China
PACKING: 200 lit/drum
FORMULA: H3NSO3
ORIGIN: Taiwan/China
PACKING: 25kg/bag

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung