NICKEL PLATING

FORMULA: Ni
ORIGIN: Finland, Val Inco (Canada)
PACKING: Nickel (4x4) ": 150kg / barrel; 200kg / barrel
FORMULA: Ni
ORIGIN: Finland, Canada
PACKING: Nickel (1x1)”: 50kg/drum
FORMULA: Ni
ORIGIN: Finland
PACKING: 10kg/bag
FORMULA: NiSO4.6H2O
ORIGIN: Germany, Japan, Taiwan
PACKING: 25kg/bag; 20kg/bao
FORMULA: NiCl2
ORIGIN: Germany, Taiwan, France, Japan (Nihon-Sumitomo)
PACKING: 25kg/bag; 20kg/bag
FORMULA: Ni(NH2SO3)2
ORIGIN: USA
PACKING: 29,5 kg/can
FORMULA: NiCO3
ORIGIN: Japan
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: H3BO3
ORIGIN: USA
PACKING: 25kg/bag

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung