Đối tác

ORICA GLOBAL BUSINESS SERVICES
RAJ PETRO SPECIALITIES PVT LTD
QINGDAO ABEL TECHNOLOGY CO.,LTD
NANJING HBL INTERNATIONAL CO. LTD
NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
OHARA & CO., LTD.

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung