KHAI THÁC VÀNG-ĐẤT HIẾM

CTHH: NaCN
Xuất sứ: Mỹ/Hàn Quốc/Trung quốc
Đóng gói: 50kg/thùng
CTHH: Hg
Xuất sứ: Trung Quốc/Nhật Bản
Đóng gói: 1,5 kg/ lọ, 34,5 kg/ thùng
CTHH: KCN
Xuất sứ: Mỹ
Đóng gói: 50 kg/thùng
CTHH: (C8H17O)2PO2H
Xuất sứ: Đức
Đóng gói: 180kg/thùng
CTHH: CuSO4.5 H20
Xuất sứ: Đức/Nhật/Thỗ Nhĩ Kỳ
Đóng gói: 25kg/bao
CTHH: CH3CH2OCS2Na
Xuất sứ: Trung Quốc/Châu Âu
Đóng gói: 850 kg/wooden Box; 120 kg/drum
CTHH: CH3CH2OCS2K
Xuất sứ: Trung Quốc/Châu Âu
Đóng gói: 850 kg/wooden Box; 120 kg/drum
CTHH: (CH3)2CHCH2OCSSNa(K)
Xuất sứ: Trung Quốc/Châu Âu
Đóng gói: 850kg/wooden Box;120 kg/drum