Chính sách tuyển dụng - đào tạo

Trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, sáng tạo, hơn 5000 con người của MÊ KÔNG đã bất kể nắng mưa để đưa những công trình
Sức khỏe của người lao động là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng và năng suất làm việc.
Trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, sáng tạo, hơn 5000 con người của MÊ KÔNG đã bất kể nắng mưa để đưa những công trình
Chúng tôi ghi nhận tiềm năng, nuôi dưỡng tài năng và khen thưởng cho thành tích xuất sắc của bạn.