COPPER SULPHATE - 硫酸铜

化学式 : CuSO4.5 H20
产地 : 德国/日本/土耳其
包装规格 : 25kg /箱
應用 : 电镀, 动物饲料,...

产品简称

英文名: Copper Sulphate 识别: CAS号: 7758-99-8 PubChem: 24462 性质: 化学式: CuSO4·5H2O 摩尔质量: (五水)249.684 g/mol 外观: 蓝色结晶固体(五水); 灰白色粉末(無水) 包装规格:25kg /箱 产地:德国/日本/土耳其 應用: 电镀 动物饲料 硫酸铜可以用于杀灭真菌。与石灰水混合后生成波尔多液,用于控制柠檬、葡萄等作物上的真菌 稀溶液用于水族馆中灭菌[10] 以及除去蜗牛。由于铜离子对鱼有毒,用量必须严格控制。大多数真菌只需非常低浓度的硫酸铜就可被杀灭。 此外,硫酸铜也可用来控制大肠杆菌。硫酸銅亦可以用作催吐劑,現在則認為這樣用毒性太大。但其仍是世界衛生組織ATC代码_(V03)列出的一種解毒劑。
描述
品名称:硫酸(II),硫酸,硫酸(II),硫酸
技术

英文名: Copper Sulphate

识别:

CAS: 7758-99-8

PubChem: 24462

:

化学式: CuSO4·5H2O

质量: (五水)249.684 g/mol

: 晶固体(五水); 灰白色粉末(無水)

包装规格:25kg /

产地:德国/日本/土耳其

應用:

  1. 电镀
  2. 动物饲料
  3. 硫酸铜可以用于杀灭真菌。与石灰水混合后生成波尔多液,用于控制柠檬、葡萄等作物上的真菌 稀溶液用于水族馆中灭菌[10] 以及除去蜗牛。由于铜离子对鱼有毒,用量必须严格控制。大多数真菌只需非常低浓度的硫酸铜就可被杀灭。
  4. 此外,硫酸铜也可用来控制大肠杆菌。硫酸銅亦可以用作催吐劑,現在則認為這樣用毒性太大。但其仍是世界衛生組織ATC代码_(V03)列出的一種解毒劑。
视频
 
 
 
评论
你的评论

产品订单

化学式: CnH2n+2
产地: 印度
包装规格: 170kg/桶,165kg/桶,
化学式: CoSO4
产地: 德国,芬兰
包装规格: 25kg /箱
化学式: K2S2O8
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: C4H9NO3
产地: 日本,中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: K4P207
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: KOH
产地: 韩国
包装规格: 25kg /袋
化学式: 混合的
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: 复合
产地: 复合
包装规格: 2kg /瓶
化学式: C5H11NO2S
产地: 日本,中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: C9H8K2O4
产地: Trung Quốc
包装规格: 25kg/ bao

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung