PCB PLATING/PRECIOUS METAL PLATING

FORMULA: Na2SiO3
ORIGIN: China/Vietnam
PACKING: 300kg/drum
FORMULA: KAu (CN) 2
ORIGIN: Heraeus - Germany
PACKING: 100gr/bot; 50gr/bot
FORMULA: Ag
ORIGIN: Hereaus-Germany
PACKING: 6 ", 9", 14 ", 18", 3 "wide bars
FORMULA: AgCN
ORIGIN: Heraeus Holding - Germany
PACKING: 500gram/bot
FORMULA: KAg(CN)2
ORIGIN: Heraeus – Đức
PACKING: 1kg/bag
FORMULA: KCN
ORIGIN: USA
PACKING: 50kg/drum
FORMULA: Rhodium K40
ORIGIN: Hereaus-Germany
PACKING: 100 ml / bottle
FORMULA: PdCl2
ORIGIN: Hereaus-Germany
PACKING: 100 grams / bottle

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung