PCB电镀/贵金属电镀

化学式: Na2SiO3
产地: 中文/越南语
包装规格: 300kg /桶
化学式: KAu(CN)2
产地: (Heraeus)德国
包装规格: 100gr /瓶; 50gr /瓶
化学式: Ag
产地: 德国 (Hereaus)
包装规格: 6“,9”,14“,18”
化学式: AgCN
产地: 德国
包装规格: 500gr/瓶
化学式: KAg(CN)2
产地: 贺利氏-德国
包装规格: 1kg/袋
化学式: KCN
产地: 美国
包装规格: 50kg /箱
化学式: (C3H5NO)n
产地: USA
包装规格: 25kg/bao
化学式: PdCl2
产地: 德国
包装规格: 100gr/瓶

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung