Acid Oxalic - 草酸

化学式 : C2H2O4
产地 : 中国
包装规格 : 25kg /袋
應用 : 用于过滤稀土,纺织品,洗涤剂,肥料...

产品简称

英文名: Acid Oxalic-草酸 识别: CAS号: 144-62-7((anhydrous); 6153-56-6((dihydrate)) 化学式: H2C2O4(无水); C2H2O4•2H2O(二水) 摩尔质量: (无水)90.03 g/mol; (二水)126.07 g•mol⁻¹ 外观: 白色晶体 内容:99.6% 包装规格:25kg /袋 产地:中国 草酸(英文:Oxalic acid,全称酢浆草酸),也称乙二酸,是一種強有機酸,化學式為H2C2O4。常见的草酸通常含有两分子的结晶水(H2C2O4•2H2O)。草酸在菠菜和植物大黃中廣泛存在。 應用: 用于过滤稀土,纺织品,洗涤剂,肥料... 在化学工业上用以制造季戊四醇、草酸钴、草酸镍、碱性品绿,钢铁、土壤分析成套试剂、化学试剂等。快速染料用作显色助染剂。稻草、麦杆制品的漂白剂(草酸有还原性),铁锈污染消除剂(草酸与铁作用,生成可溶性的草酸铁,容易被水洗去,故可除去织物上所沾染的铁迹)。
描述
技术

英文名: Acid Oxalic-草酸

识别:

CAS: 144-62-7(anhydrous); 6153-56-6(dihydrate)

化学式: H2C2O4(无水); C2H2O4·2H2O(二水)

质量: (无水)90.03 g/mol; (二水)126.07 g·mol¹

: 白色晶体

内容:99.6

包装规格:25kg /

产地:中国

草酸(英文:Oxalic acid,全称浆草),也称乙二酸,是一種強有機酸化學式H2C2O4。常见的草酸通常含有两分子结晶水H2C2O4·2H2O)。草酸在菠菜和植物大黃中廣泛存在。

應用: 用于过滤稀土,纺织品,洗涤剂,肥料...

在化学工业上用以制季戊四醇草酸草酸碱性品绿钢铁、土壤分析成套试剂、化学试剂等。快速染料用作显色助剂。稻草、麦杆制品漂白(草酸有还原性),铁锈污染消除剂(草酸与铁作用,生成可溶性草酸,容易被水洗去,故可除去织物上所沾染的铁迹)

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: C2H5OCS2Na
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: CH2Cl2
产地: 日本;台湾
包装规格: 290kg /桶
化学式: 汞
产地: 中国,日本
包装规格: 1.5kg /瓶,34.5kg /纸箱
化学式: C6H14O2
产地: 马来西亚
包装规格: 185-188kg /桶
化学式: K4P207
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: NaSCN
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: NaCN
产地: 美国/韩国/中国
包装规格: 50kg /桶
化学式: CaO
产地: 越南
包装规格: 50kg /袋
化学式: C9H21NO3
产地: 印度, 中国
包装规格: 210kg /桶; 1,000kg /罐
化学式: HNO3
产地: 韩国
包装规格: 35kg /罐

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung