Potassium isobutyl xanthate - 异丁基黄原酸钾

化学式 : (CH3)2CHCH2OCSSNa(K)
产地 : 中国/欧洲
包装规格 : 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
應用 : 戊基黄原酸钠是一种强捕收剂

产品简称

品 名:异丁基黄原酸钾 化学式: (CH3)2CHCH2OCSSNa(K) 产地: 中国/欧洲 包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱 主要用途:: 也是各种有色金属硫化矿浮选中捕收能力较强的浮选药剂,该品主要用于铜、铅、锌等多种金属硫化矿的浮选。它已显示在自然回路中浮选各种铜矿和黄铁矿特别有效。
描述
技术

品 名:异丁基黄原酸钾

化学式: (CH3)2CHCH2OCSSNa(K)

产地: 中国/欧洲

包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /

主要用途:: 也是各种有色金属硫化矿浮选中捕收能力较强的浮选药剂,该品主要用于铜、铅、锌等多种金属硫化矿的浮选。它已显示在自然回路中浮选各种铜矿和黄铁矿特别有效。

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: (C8H17O)2PO2H
产地: 德国
包装规格: 180kg /纸箱
化学式: CuSO4.5 H20
产地: 德国/日本/土耳其
包装规格: 25kg /箱
化学式: C2H2O4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: CH3CH2OCS2Na
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: NaClO
产地: 越南
包装规格: 30-40kg /罐
化学式: NaCN
产地: 美国/韩国/中国
包装规格: 50kg /桶
化学式: CaO
产地: 越南
包装规格: 50kg /袋
化学式: C5H11OCS2K
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: 汞
产地: 中国,日本
包装规格: 1.5kg /瓶,34.5kg /纸箱
化学式: 复合
产地: 复合
包装规格: 2kg /瓶

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung