Sodium Ethyl Xanthate - 黄原酸乙酯钠(SEX)

化学式 : C2H5OCS2Na
产地 : 中国/欧洲
包装规格 : 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
應用 : 乙基黄原酸钠在采矿业中用作浮选剂。

产品简称

品名:黄原酸乙酯钠(SEX) 化学式: C2H5OCS2Na 产地: 中国/欧洲 包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱 黄原酸乙酯钠(SEX)是一种有机硫化合物,化学式为CH3CH2OCS2Na。 它是浅黄色粉末,通常以二水合物形式获得。 乙基黄原酸钠在采矿业中用作浮选剂。 获得密切相关的乙基黄原酸钾(KEX),为无水盐。
描述
技术

品名:黄原酸乙酯钠(SEX)

化学式: C2H5OCS2Na

: 中国/欧洲

包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱

黄原酸乙酯钠(SEX)是一种有机硫化合物,化学式为CH3CH2OCS2Na 它是浅黄色粉末,通常以二水合物形式获得。 乙基黄原酸钠在采矿业中用作浮选剂。 获得密切相关的乙基黄原酸钾(KEX),为无水盐。

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: H2O2
产地: 泰国/韩国/越南
包装规格: 30kg /箱
化学式: NaClO
产地: 越南
包装规格: 30-40kg /罐
化学式: (CH3)2CHCH2OCSSNa(K)
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: KCN
产地: 美国
包装规格: 50kg /箱
化学式: CH3CH2OCS2Na
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: CH3CH2OCS2K
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: C2H2O4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: 复合
产地: 复合
包装规格: 2kg /瓶
化学式: NaCN
产地: 美国/韩国/中国
包装规格: 50kg /桶
化学式: CuSO4.5 H20
产地: 德国/日本/土耳其
包装规格: 25kg /箱

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung