Sodium isopropyl xanthate (SIPX)- 异丙基黄原酸钠

化学式 : (CH3)2CHOCSSNa
产地 : 中国/欧洲
包装规格 : 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
應用 : 它主要用于各种有色金属硫化矿浮选的捕收剂...

产品简称

品名:异丙基黄原酸钠 化学式: (CH3)2CHOCSSNa 产地: 中国/欧洲 包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱 主要用途:    异丙基黄原酸钠在有色金属硫化矿浮选中的捕收能力较乙基黄药稍强。它主要用于各种有色金属硫化矿浮选的捕收剂,还可用作湿法冶金的沉淀剂;也用作橡胶硫化促进剂。
描述
技术

品名:异丙基黄原酸钠

化学式: (CH3)2CHOCSSNa

: 中国/欧洲

包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱

主要用途:
   异丙基黄原酸钠在有色金属硫化矿浮选中的捕收能力较乙基黄药稍强。它主要用于各种有色金属硫化矿浮选的捕收剂,还可用作湿法冶金的沉淀剂;也用作橡胶硫化促进剂。

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: FeSO4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: 复合
产地: 复合
包装规格: 2kg /瓶
化学式: CuSO4.5 H20
产地: 德国/日本/土耳其
包装规格: 25kg /箱
化学式: KCN
产地: 美国
包装规格: 50kg /箱
化学式: C2H2O4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: CaO
产地: 越南
包装规格: 50kg /袋
化学式: (CH3)2CHCH2OCSSNa(K)
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: CH3CH2OCS2Na
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: NaCN
产地: 美国/韩国/中国
包装规格: 50kg /桶
化学式: NaClO
产地: 越南
包装规格: 30-40kg /罐

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung