EnStrip Au-78M-黄金剥离剂

化学式 : 复合
产地 : 复合
包装规格 : 2kg /瓶
應用 : 去除地面上的金,银:铁,铜,镍,铜合金。

产品简称

名称:EnStrip Au-78M-黄金剥离剂 包装:2kg /瓶 产地:Meltex-日本 金属:铁,镍,铜,铜合金 剥离速度:0.2-0.4μm/分钟 应用:去除地面上的金,银:铁,铜,镍,铜合金。
描述
技术

名称:EnStrip Au-78M-黄金剥离剂

包装:2kg /瓶

产地:Meltex-日本

金属:铁,镍,铜,铜合金

剥离速度:0.2-0.4μm/分钟

应用:去除地面上的金,银:铁,铜,镍,铜合金。

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: CuSO4.5 H20
产地: 德国/日本/土耳其
包装规格: 25kg /箱
化学式: K2S2O8
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: KAg(CN)2
产地: 贺利氏-德国
包装规格: 1kg/袋
化学式: C2H5OCS2Na
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: CH3CH2OCS2K
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: Na2SiO3
产地: 中文/越南语
包装规格: 300kg /桶
化学式: C5H11OCS2K
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: 汞
产地: 中国,日本
包装规格: 1.5kg /瓶,34.5kg /纸箱
化学式: CH3CH2OCS2Na
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: AgNO3
产地: 德国
包装规格: 100gr/瓶

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung