Potassium Ethyl Xanthate (PEX)

化学式 : CH3CH2OCS2K
产地 : 中国/欧洲
包装规格 : 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
應用 : 用于采矿业以分离矿石

产品简称

品名:黄原酸钾钾(KEX) 化学式: CH3CH2OCS2K 产地: 中国/欧洲 包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱 黄原酸钾钾(KEX)是一种有机硫化合物,化学式为CH3CH2OCS2K。 它是一种淡黄色粉末,用于采矿业以分离矿石。 与相关的乙基黄原酸钠不同,钾盐以无水盐形式存在。
描述
技术

品名:黄原酸钾钾(KEX

化学式: CH3CH2OCS2K

: 中国/欧洲

包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱

黄原酸钾钾(KEX)是一种有机硫化合物,化学式为CH3CH2OCS2K 它是一种淡黄色粉末,用于采矿业以分离矿石。 与相关的乙基黄原酸钠不同,钾盐以无水盐形式存在。

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: (C8H17O)2PO2H
产地: 德国
包装规格: 180kg /纸箱
化学式: KCN
产地: 美国
包装规格: 50kg /箱
化学式: (CH3)2CHOCSSNa
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: C2H2O4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: 汞
产地: 中国,日本
包装规格: 1.5kg /瓶,34.5kg /纸箱
化学式: CuSO4.5 H20
产地: 德国/日本/土耳其
包装规格: 25kg /箱
化学式: 复合
产地: 复合
包装规格: 2kg /瓶
化学式: CH3CH2OCS2Na
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: NaCN
产地: 美国/韩国/中国
包装规格: 50kg /桶
化学式: NaClO
产地: 越南
包装规格: 30-40kg /罐

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung