Sodium Amyl Xanthate(NAX) -戊基黄原酸钠

化学式 : CH3CH2OCS2Na
产地 : 中国/欧洲
包装规格 : 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
應用 : 戊基黄原酸钠是一种强捕收剂

产品简称

品名:戊基黄原酸钠 化学式: CH3CH2OCS2Na 产地: 中国/欧洲 包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱 主要用途:    戊基黄原酸钠是一种强捕收剂,主要应用于需要捕收力强而不需要选择性的有色金属矿物的浮选。例如,它是浮选氧化了的硫化矿或氧化铜矿和氧化铅矿(经过硫化钠或硫氢化钠进行硫化)的良好捕收剂。该品对铜-镍硫化矿及含金黄铁矿等的浮选也能取得较好的选别效果。
描述
技术

品名:戊基黄原酸钠

化学式: CH3CH2OCS2Na

: 中国/欧洲

包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱

主要用途:
   戊基黄原酸钠是一种强捕收剂,主要应用于需要捕收力强而不需要选择性的有色金属矿物的浮选。例如,它是浮选氧化了的硫化矿或氧化铜矿和氧化铅矿(经过硫化钠或硫氢化钠进行硫化)的良好捕收剂。该品对铜-镍硫化矿及含金黄铁矿等的浮选也能取得较好的选别效果。

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: C5H11OCS2K
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: KCN
产地: 美国
包装规格: 50kg /箱
化学式: FeSO4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: NaClO
产地: 越南
包装规格: 30-40kg /罐
化学式: CH3CH2OCS2K
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: (CH3)2CHCH2OCSSNa(K)
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: 汞
产地: 中国,日本
包装规格: 1.5kg /瓶,34.5kg /纸箱
化学式: CuSO4.5 H20
产地: 德国/日本/土耳其
包装规格: 25kg /箱
化学式: C2H5OCS2Na
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: CaO
产地: 越南
包装规格: 50kg /袋

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung