Mercury - 汞

化学式 :
产地 : 中国,日本
包装规格 : 1.5kg /瓶,34.5kg /纸箱
應用 : 汞用于医药,电子产品,作为催化剂,除草剂,农药,牙科...

产品简称

化学名称: Mercury 食谱:汞 外观:银色液体 产地:中国,日本 包装:1.5kg /瓶,34.5kg /纸箱 应用范围: -某些温度计使用汞。 -汞用于分离金和银。 -汞用于医药,电子产品,作为催化剂,除草剂,农药,牙科...
描述
技术

化学名称: Mercury

:汞

色液体

地:中国,日本

包装:1.5kg /瓶,34.5kg /

用范

-某些温度使用汞。

-汞用于分离金和

-汞用于医品,作催化,除草农药,牙科...

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: FeSO4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: C2H5OCS2Na
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: (C3H5NO)n
产地: USA
包装规格: 25kg/bao
化学式: K2HPO4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: 复合
产地: 复合
包装规格: 2kg /瓶
化学式: CaO
产地: 越南
包装规格: 50kg /袋
化学式: CnH2n+2
产地: 印度
包装规格: 170kg/桶,165kg/桶,
化学式: FeSO4.H2O
产地: Trung Quốc
包装规格: 25 kg/thùng
化学式: CuSO4.5 H20
产地: 德国/日本/土耳其
包装规格: 25kg /箱
化学式: C5H11OCS2K
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung