D2EHPA-二(2-乙基己基)磷酸

化学式 : (C8H17O)2PO2H
产地 : 德国
包装规格 : 180kg /纸箱
應用 : 用于分离稀土。 它用于萃取铀溶剂以及稀土金属。

产品简称

二(2-乙基己基)磷酸 是一种有机磷化合物,分子式为(C₈H₁₇O)PO 2H。 感官:黄色液体 化学式:(C8H17O)2PO2H 产地:德国 包装:180kg /纸箱 用途:用于分离稀土。 它用于萃取铀溶剂以及稀土金属。
描述
技术

二(2-乙基己基)磷酸 是一种有机磷化合物,分子式CH₁₇OPO 2H

感官:黄色液体

化学式:(C8H17O2PO2H

地:德国

包装:180kg /

用途:用于分离稀土。 它用于萃取以及稀土金属。

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: C2H2O4
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: (CH3)2CHOCSSNa
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: CaO
产地: 越南
包装规格: 50kg /袋
化学式: KCN
产地: 美国
包装规格: 50kg /箱
化学式: C5H11OCS2K
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: NaCN
产地: 美国/韩国/中国
包装规格: 50kg /桶
化学式: C2H5OCS2Na
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: (CH3)2CHCH2OCSSNa(K)
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱
化学式: CuSO4.5 H20
产地: 德国/日本/土耳其
包装规格: 25kg /箱
化学式: CH3CH2OCS2Na
产地: 中国/欧洲
包装规格: 850kg /纸箱; 120kg /纸箱

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung