Sodium isopropyl xanthate (SIPX)

FORMULA : (CH3)2CHOCSSNa
ORIGIN : Trung Quốc/Châu Âu
PACKING : 850kg/wooden Box;120 kg/drum
APPLICATION : Dùng trong quá trình tuyển nổi

Short description

Description
Technical Data
Video
Comment
YOUR COMMENT

Other products

FORMULA: Hg
ORIGIN: China, Japan
PACKING: 1.5 kg / bottle, 34.5 kg / carton
FORMULA: C2H5OCS2Na
ORIGIN: China / Europe
PACKING: 850kg/wooden Box;120 kg/drum
FORMULA: KCN
ORIGIN: USA
PACKING: 50kg/drum
FORMULA: (C8H17O)2PO2H
ORIGIN: Germany
PACKING: 180kg/drum
FORMULA: H2O2
ORIGIN: Thái Lan/ Hàn Quốc
PACKING: 30kg/can
FORMULA: FeSO4
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: C2H2O4
ORIGIN: China
PACKING: 25kg/bag
FORMULA: CaO
ORIGIN: Vietnam
PACKING: 50kg/bag
FORMULA: CH3CH2OCS2K
ORIGIN: China/Europe
PACKING: 850 kg/wooden Box; 120 kg/drum
FORMULA: Enstrip AU-78
ORIGIN: Meltex - Japan
PACKING: 2 kg / bottle

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung