Xylene

化学式 : C6H4(CH3)2­
产地 :
包装规格 :
應用 :

产品简称

Dung môi công nghiệp Xylene, Dung môi hóa chất Xylene, Dung môi hóa chất Xylene - C6H4(CH3)2, Dung môi hóa chất Xylene - C6H4(CH3)2 công nghiệp, Dung môi Xylene - C6H4(CH3)2, hóa chất Xylene CAS No: 1330-20-7 Công thức phân tử: C6H4(CH3)2­ Tên khác : Xylol, dimethylbenzen 1. Mô tả - Là chất lỏng không màu trong suốt, có mùi thơm dễ chịu. - Hóa chất Xylene là hỗn hợp dung môi có ba đồng phân : ortho, meta và para xylene - Hóa chất Xylene là một chất lỏng trong suốt, không màu, độ bay hơi vừa. Nó có thể hoà tan với cồn, ether, dầu thực vật và hầu hết các dung môi hữu cơ khác nhưng không tan trong nước. - Hóa chất Xylene được dùng làm dung môi hoà tan nhựa tổng hợp, chất béo, sáp 2. Đặc điểm nổi bật Tỷ trọng ở 200C: 0.865 – 0.875 kg/L Điểm chớp cháy (abel): 240C Nhiệt độ tự bốc cháy: 5000C Giới hạn bốc hơi: Dưới: 1.0% vol Trên 6.0% vol Hơi đông đặc ở 00C và 1 atm: 3.7 Ngưỡng giá trị giới hạn: TLV-TWA 100ppm (434 mg/m3).(ACGIH 1989-90) TLV-STEL 150ppm (657 mg/m3).
技术

HÓA CHẤT XYLENE
 

CAS No: 1330-20-7

Công thức phân tử: C6H4(CH3)2­

Tên khác : Xylol, dimethylbenzen

1. Mô tả

- Là chất lỏng không màu trong suốt, có mùi thơm dễ chịu.
- Hóa chất Xylene là hỗn hợp dung môi có ba đồng phân : ortho, meta và para xylene
- Hóa chất Xylene là một chất lỏng trong suốt, không màu, độ bay hơi vừa. Nó có thể hoà tan với cồn, ether, dầu thực vật và hầu hết các dung môi hữu cơ khác nhưng không tan trong nước.
- Hóa chất Xylene được dùng làm dung môi hoà tan nhựa tổng hợp, chất béo, sáp

2. Đặc điểm nổi bật

Tỷ trọng ở 200C: 0.865 – 0.875 kg/L

Điểm chớp cháy (abel): 240C

Nhiệt độ tự bốc cháy: 5000C

Giới hạn bốc hơi:

Dưới: 1.0% vol

Trên 6.0% vol

Hơi đông đặc ở 00C và 1 atm: 3.7

Ngưỡng giá trị giới hạn: TLV-TWA 100ppm (434 mg/m3).(ACGIH 1989-90)

TLV-STEL 150ppm (657 mg/m3).

 

3. Ứng dụng
a.Sản xuất sơn và nhựa :
- Dùng Xylene làm dung môi cho sơn bề mặt vì nó có tốc độ bay hơi chậm hơn Toluene và khả năng hoà tan tốt. Nó được dùng trong tráng men, sơn mài, sơn tàu biển, các loại sơn bảo vệ khác và dùng trong sản xuất nhựa


b.Thuốc trừ sâu
- Xylene được sử dụng làm chất mang trong sản xuất thuốc trừ sâu hoá học.

c.Mực in
- Xylene dùng làm dung môi cho mực in vì nó có độ hoà tan cao.

视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: NaOH
产地: 日本/台湾
包装规格: 25kg /袋
化学式: CH2Cl2
产地: 日本;台湾
包装规格: 290kg /桶
化学式: CaCl2
产地: 中国; 越南
包装规格: 25kg /袋(粉状); 50kg /袋(块状)
化学式: C2H5OH
产地: 越南
包装规格: 210L /桶; 30L /桶
化学式: CH4N2S
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: NH4OH
产地: Việt Nam, Trung Quốc
包装规格: 200 lít/ phuy
化学式: C6H8O7
产地: Trung Quốc
包装规格: 25kg/bao
化学式: 2Na2O.SiO2.nH2O
产地: 韩国
包装规格: 25kg /袋
化学式: Na2S
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung