METHYLENE CHLORIDE -二氯甲烷

化学式 : CH2Cl2
产地 : 日本;台湾
包装规格 : 290kg /桶
應用 : 在金属表面使用脱脂剂,生产香,药品,床垫...

产品简称

英文名: METHYLENE CHLORIDE 化学式: CH2Cl2 摩尔质量: 84.93 g•mol⁻¹ 外观: 无色液体 包装规格:290kg /桶 产地:日本;台湾 二氯甲烷(分子式:CH2Cl2)是低沸点无色液体,是重要的有机溶剂,广泛用于医药、塑料及胶片等工业 應用: 用于镍和锌电镀行业,陶瓷行业... 溶剂 溶剂是二氯甲烷的最主要用途。二氯甲烷具有广谱的溶解力、低沸点以及相对而言最低的毒性和相对而言最好的反应惰性,使其成为有机合成中使用频率位居第一的有机溶剂。作为溶剂其地位几乎跟无机盐化学中水相当。 有机合成原料 二氯甲烷因为立体电子效应而显惰性,通常不参与化学反应。但在一定条件下也可以参与反应。工业上曾经发生过残留二氯甲烷与叠氮化钠在N,N-二甲基甲酰胺里发生反应,生成二叠氮甲烷导致工厂爆炸的事故。
描述
技术

英文名: METHYLENE CHLORIDE

化学式: CH2Cl2

质量: 84.93 g·mol¹

: 无色液体

包装规格:290kg /

产地:日本;台湾

氯甲烷(分子式:CH2Cl2)是低沸点无色液体,是重要的有机溶剂,广泛用塑料胶片等工

應用:

剂是二氯甲烷的最主要用途。二氯甲烷具有广谱的溶解力、低沸点以及相对而言最低的毒性和相对而言最好的反应惰性,使其成为有机合成中使用频率位居第一的有机溶剂。作为溶剂其地位几乎跟无机盐化学中水相当。

有机合成原料

氯甲烷因为立体电子效应而显惰性,通常不参与化学反应。但在一定条件下也可以参与反应。工业上曾经发生过残留二氯甲烷与叠氮化钠在N,N-二甲基甲酰胺里发生反应,生成二叠氮甲烷导致工厂爆炸的事故。

视频
 
 
评论
你的评论

产品订单

化学式: 混合形式
产地: 英国
包装规格: 25kg /箱
化学式: H2SO4
产地: 马来西亚, 中国, 越南
包装规格: 40kg /桶, 500ml /瓶
化学式: HCl
产地: 印度, 越南
包装规格: 30kg /桶
化学式: C2H6O
产地: Việt Nam
包装规格: 165 kg Net / HDPE / thùng thép hoặc yêu cầu đóng gói khác
化学式: C6H8O7
产地: Trung Quốc
包装规格: 25kg/bao
化学式: K2S2O8
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: Na2SiO3
产地: 中文/越南语
包装规格: 300kg /桶
化学式: CnH2n+2
产地: Trung Quốc
包装规格: 50 kg/bao
化学式: (C3H5NO)n
产地: USA
包装规格: 25kg/bao
化学式: CH3COOH
产地: 台湾, 韩国
包装规格: 30kg /桶

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung