Canxi Hyposulphite

化学式 : NaHSO3
产地 : Trung Quốc
包装规格 : 50 kg/thùng
應用 : Dùng để khử Cr6+ thành Cr3+ trong nhà máy mạ Chrome

产品简称

描述
技术
视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: NaOH
产地: 日本/台湾
包装规格: 25kg /袋
化学式: Cr2(SO4)3.12 H2O
产地: 土耳其/中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: C6H11NaO7
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: (C3H5NO)n
产地: USA
包装规格: 25kg/bao
化学式: CH2O2
产地: 德国,中国
包装规格: 35kg /桶
化学式: Na2S
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: FeSO4.H2O
产地: Trung Quốc
包装规格: 25 kg/thùng
化学式: C3H4O2
产地: 马来西亚
包装规格: 200kg /桶
化学式: H2SO4
产地: 马来西亚, 中国, 越南
包装规格: 40kg /桶, 500ml /瓶
化学式: Ca(OCl)2
产地: Nhật Bản
包装规格: 45kg/thùng

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung