Ethanol C2H5OH-乙醇

化学式 : C2H5OH
产地 : 越南
包装规格 : 210L /桶; 30L /桶
應用 : 用于油漆,清洁......

产品简称

英文名: Ethanol 化学式: C2H5OH 内容:99.5% Cas编号:64-17-5 包装规格:210L /桶; 30L /桶 来源:越南 乙醇(英语:Ethanol,結構简式: )是醇类的一种,是酒的主要成份,所以也俗稱酒精,有些地方俗稱火酒,呈中性。化學結構通常縮寫為 C2H5OH, C2H6O 或 EtOH,Et代表乙基。乙醇易燃,是常用的燃料、溶剂和消毒剂,也用于有机合成。工業酒精含有少量有毒性的甲醇。医用酒精主要指体积浓度为75%左右(或质量浓度为70%)的乙醇,也包括医学上使用广泛的其他浓度酒精。 用途: 用于油漆,清洁...... 用于人類很早就會用糖類發酵製造酒精,這也是最早的幾項生物技术之一。 傳統中医觀點认为,乙醇有促進人體吸收藥物的功能,並能促進血液循環,治療虛冷症狀。
描述
技术

英文名: Ethanol

化学式: C2H5OH

内容:99.5

Cas编号:64-越南17-5

包装规格:210L /; 30L /

来源:越南

乙醇(英语:Ethanol結構简式{\displaystyle {\mbox{CH}}_{3}{\mbox{CH}}_{2}{\mbox{OH}}} )是类的一种,是的主要成份,所以也俗稱酒精,有些地方俗稱火酒,呈中性。化學結構通常縮寫為 C2H5OH, C2H6O EtOHEt代表乙基。乙醇易燃,是常用的燃料消毒,也用于有机合成。工業酒精含有少量有毒性的甲醇。医用酒精主要指积浓度75%左右(或质量浓度70%)的乙醇,也包括医学上使用广泛的其他浓度酒精

用途: 用于油漆,清......

用于人類很早就會用糖類發酵製造酒精,這也是最早的幾項生物技术之一。

傳統中医觀點认为,乙醇有促進人體吸收藥物的功能,並能促進血液循環,治療虛冷症狀。
视频
评论
你的评论

产品订单

化学式: Zn
产地: 韩国-韩国
包装规格: 50kg /桶
化学式: CoO
产地: 比利时
包装规格: 25kg /桶
化学式: C4H10O3
产地: 泰国,马来西亚,印度尼西
包装规格: 225kg /桶
化学式: HNO3
产地: 韩国
包装规格: 35kg /罐
化学式: K4P207
产地: 中国
包装规格: 25kg /袋
化学式: KOH
产地: 韩国
包装规格: 25kg /袋
化学式: C6H15NO3
产地: 泰国,马来西亚,印度尼西
包装规格: 232kg /桶; 220kg /桶
化学式: C2H6O
产地: Việt Nam
包装规格: 165 kg Net / HDPE / thùng thép hoặc yêu cầu đóng gói khác
化学式: Na2Cr2O7
产地: 土耳其
包装规格: 25kg /袋
化学式: C6H14O2
产地: 马来西亚
包装规格: 185-188kg /桶

                    Giấy phép kinh doanh số : 0304920055 cấp ngày : 05/04/2007 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

                    Người đại diện : ông Phạm Đình Chung